โฆษณาติดรถ

สื่อรถแห่/ Advertising car parade

รถแห่โฆษณาเป็นอีกสื่อหนึ่งที่เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์เข้าไปถึงซอกซอยเยี่ยมเยือน ถึงหน้าบ้าน เข้าถึงกลุ่มคนและชุมชน ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถกำหนดเส้นทางและพื้นที่ ตามที่ต้องการให้เราเข้าไป นอกจากนี้เรายังรับทำสปอร์ตที่เป็นกระบอกเสียงวิ่งไปพร้อมๆ ป้ายโฆษณาที่ต้องการประชาสัมพันธ์พร้อมดึงดูดและให้คนหยุดมองและฟัง รถแห่โฆษณา เป็นอีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

โฆษณาติดรถ
โฆษณาติดรถ

โฆษณาติดรถ , สื่อโฆษณาติดรถ , ป้าย โฆษณาติดรถ , จ้าง โฆษณาติดรถ , ทำโฆษณาติดรถ , โฆษณาติดรถ ราคา , โฆษณาติดรถ ราคาถูก

© 2017 freezechy.com All Rights Reserved. โฆษณาติดรถ