โฆษณาติดรถ

Banner/ป้ายหน้าร้าน

ป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาหน้าร้านและอาคารพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งป้ายโฆษณาที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนย่าน ศูนย์การค้าหรือหน้าร้านค้า เหมาะแก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นสื่อภาพนิ่งสะดุดตา ครอบคลุมทุก พื้นที่และสามารถเลือกตำแหน่ง หรือสามารถระบุเจาะจงเฉพาะพื้นที่ในการลงโฆษณาได้

Cutout / ป้ายหาเสียง,ป้ายกองโจร

สื่อป้ายกองโจรหรือป้ายหาเสียง เป็นอีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่กระจายตามเส้นทาง,ข้างทาง และสามารถบอกจุดหรือตำแหน่งในการจัดงานแสดงสินค้าหรือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ป้ายลักษณะนี้จะเป็นป้ายที่อยู่เพียงชั่วคราว ประชาสัมพันธ์งานในระยะสั้นๆ สามารถเลือกตำแหน่ง หรือสามารถระบุเจาะจงเฉพาะพื้นที่ในการลงโฆษณาได้

โฆษณาติดรถ , สื่อโฆษณาติดรถ , ป้าย โฆษณาติดรถ , จ้าง โฆษณาติดรถ , ทำโฆษณาติดรถ , โฆษณาติดรถ ราคา , โฆษณาติดรถ ราคาถูก

© 2017-2020 freezechy.com All Rights Reserved. โฆษณาติดรถ