โฆษณาติดรถ

สื่อรถสองแถว / Songthaew media

สื่อโฆษณารถสองแถว เป็นอีกหนึ่งโฆษณาที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้เป็นอย่างดี เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายเหมาะแก่การโปรโมตสินค้าและประชาสัมพันธ์งานได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่ง โฆษณาที่ใช้งบประมาณการลงโฆษณาน้อยแต่ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม รถสองแถวจะวิ่ง รับส่งผู้โดยสารตามหัวเมืองและในเมืองต่างๆมากมาย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า แม่ค้า,เด็กนักเรียน,นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน

โฆษณาติดรถ
โฆษณาติดรถ

โฆษณาติดรถ , สื่อโฆษณาติดรถ , ป้าย โฆษณาติดรถ , จ้าง โฆษณาติดรถ , ทำโฆษณาติดรถ , โฆษณาติดรถ ราคา , โฆษณาติดรถ ราคาถูก

© 2017-2020 freezechy.com All Rights Reserved. โฆษณาติดรถ