โฆษณาติดรถ

สื่อรถเมล์ / Bus Media

รถเมล์ร้อน ขสมก เป็นรถรับส่งผู้โดยสารที่วิ่งรับส่งทุกวันไม่มีวันหยุด สามารถลงโฆษณา ด้านข้างตัวถังรถเมล์ เพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือ จัดงานแสดงสินค้า ได้เป็นอย่างดี สื่อโฆษณารถเมล์เป็นสื่อโฆษณาภาพนิ่ง ที่เป็นอีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ เป็นอย่างมากเพราะช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างแบนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รณรงค์ต่างๆโดนผ่านสื่อโฆษณาภาพนิ่งที่ทำการขับเคลื่อนบน ท้องถนนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เรามีรถเมล์ที่ไว้คอยบริการทีวิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านทุกเส้นทาง ในกรุงเทพมหานครมากกว่า 1,750 คัน ทำไม? ต้องใช้สื่อโฆษณาข้างรถเมล์ “เพราะเป็นสื่อโฆษณาภาพนิ่ง ที่บังคับสายตาให้คนหันมอง สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่ใครๆก็มองเห็น”

โฆษณาติดรถ
โฆษณาติดรถ

โฆษณาติดรถ , สื่อโฆษณาติดรถ , ป้าย โฆษณาติดรถ , จ้าง โฆษณาติดรถ , ทำโฆษณาติดรถ , โฆษณาติดรถ ราคา , โฆษณาติดรถ ราคาถูก

© 2017-2020 freezechy.com All Rights Reserved. โฆษณาติดรถ